Konieczny rozwój związany z alternatywnymi źródłami energii i paliw w transporcie

W sytuacji, gdy na rynkach światowych związanych z finansami możemy obserwować kryzys, ale także na rynkach związanych z różnym i kopalinami, oczywiście ceny rosną. W takiej sytuacji w coraz większym zakresie pojawia się pytanie o konieczność wykorzystywania, zwłaszcza w transporcie bardziej alternatywnych źródeł energii. Dotyczy to, zwłaszcza kwestii związanej z wykorzystywaniem ropy naftowej i jej pochodnych na czele z benzyną. W tym względzie ciężko spodziewać się jakiegoś możliwego do osiągnięcia spadku cen, gdyż wydobycie ropy naftowej staje się coraz trudniejsze i choć odkrywa się nowe złoża trzeba znacznie więcej inwestować w technologie umożliwiające jej wydobycie. W takiej sytuacji pojawia się zawsze kwestia związana z koniecznością wynalezienia lub wykorzystywania w większym zakresie innych rodzajów paliwa. Kraków Zurych to popularna trasa, zarówno jeśli chodzi o przewozy intermodalne jak i tanie linie lotnicze.

Niestety, jak na razie w szerokim zakresie udało się to jedynie w transporcie kolejowym, gdzie na szeroką skalę wykorzystuje się prąd. W przypadku samochodów mamy oczywiście, także pojazdy, które wykorzystują ten rodzaj paliwa, ale niestety w tym względzie efektywność jego jak na razie nie jest najwyższa. W związku z czym jeszcze niewielu kierowców decyduje się na korzystanie z samochodów, które wykorzystują do poruszania się właśnie ten rodzaj paliwa. W takiej sytuacji istnieje oczywiście nadal potrzeba intensyfikowania prób poszukiwania jakiejś alternatywy do stosowania w szerokim użyciu benzyny, która jednocześnie dawałaby w tym przypadku podobne efekty jeśli idzie o efektywność takiego paliwa. Na pewno jakąś szansą są wykorzystywane coraz częściej w tym przypadku biopaliwa, ale także one na razie nie upowszechniły się. W wielu krajach wykorzystuje się jako paliwo spirytus, cz też jego pochodne, ale niestety również nie na szeroką skalę. Na pewno, jak na razie odpowiednich efektów w tej materii nie dają, także eksperymenty, które wykorzystują w tym względzie energię słoneczną, choć istnieje spora liczba pojazdów, które już w fazie testowej wykorzystuje ten rodzaj odnawialnego paliwa do poruszania się.

 

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby móc komentować.


Kontakt
Ankieta

Jaki preferujesz transport?

Wyniki

Loading ... Loading ...
Archiwum
 • December 2017
 • December 2016
 • November 2016
 • October 2016
 • October 2015
 • April 2015
 • March 2015
 • February 2015
 • January 2015
 • September 2014
 • August 2014
 • June 2014
 • May 2014
 • April 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • September 2013
 • August 2013
 • July 2013
 • June 2013
 • May 2013
 • April 2013
 • March 2013
 • March 2012
 • February 2012
 • January 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • September 2011
 • August 2011
 • July 2011
 • June 2011
 • May 2011
 • Perspektywy rozwoju transportu motoryzacyjnego
  Transport to jedna z tych dziedzin życia, która w poprzednim wieku przeżyła niezwykły wręcz rozwój, choć łatwo zauważyć, iż zwłaszcza pod koniec wieku tempo tego postępu zdecydowanie zwolniło. Na pewno z dzisiejszej perspektywy ciężko sobie wyobrazić, iż jeszcze sto lat temu na ulicach miast znajdowało się mnóstwo bryczek, powozów i koni, a samochód był czymś wyjątkowym. Obecnie zdecydowanie to właśnie samochody stały się podstawową formą poruszania się w tym względzie dystansując między innymi kolej, która wiodła w tym względzie prym, zwłaszcza na długich trasach właśnie na początku zeszłego wieku. W związku z tym zastanawiając się nad perspektywami rozwoju, jaki stoi przed transportem dotyczącym sfery motoryzacji na pewno warto spojrzeć, także wstecz, by zobaczyć kamienie milowe, jakie stały się podstawą jego rozwoju. Na pewno na pierwszym miejscu należy umieścić możliwości jakie pojawiły się w sferze produkcji, gdy zaczęto na szeroką skalę wykorzystywać w produkcji pojazdów taśmę produkcyjną, która oczywiście dała możliwości znacznego wzrostu ilości aut jakie można było wypuścić na rynek. Jednocześnie zdecydowanie zmalały, także koszty jednostkowe poszczególnych marek samochodów. Na pierwszym miejsce należy wśród owych kamieni milowych stawiać wykorzystanie produkcji milowej, ale nie należy zapominać również o tym, że między innymi Henry Ford, ale także General Motors, a następnie japońskie organizacje takie, jak Toyota, czy Honda były prekursorami rozwiązań związanych z odpowiednim wykorzystaniem zasobów ludzkich. W tym względzie należy zwrócić uwagę zarówno na kwestie dotyczące jakości i efektywności pracy, ale także te związane z wykorzystaniem potencjału pracowników, czy też zwróceniem uwagi na sferę prywatną, jako ważne ogniwo decydujące o sposobie podejścia pracowników do pracy. Rozwiązania, które pojawiły się właśnie w organizacjach zajmujących się przemysłem motoryzacyjnym przeniosły się oczywiście ze względu na swoją skuteczność, także na inne przedsiębiorstwa.
  Patrząc, jednak na bardziej bliskie nam czasy warto zwrócić uwagę na to, że przemysł motoryzacyjny skupił się w znacznym stopniu na poszukiwaniu tańszych rozwiązań, jeśli idzie o wykorzystywane paliwa, a także zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach. Transport motoryzacyjny na pewno nadal będzie kierował swoją uwagę w te sfery, jednak na pewno kolejnymi milowymi krokami w jego rozwoju będzie w mniejszym stopniu to, jakie rozwiązania pojawią się w infrastrukturze drogowej, która niestety jest droga, co powoduje, że szanse na większe inwestycje w nią wydają się małe. W związku z tym należy raczej kierować swoje myśli w takie sfery, jak robotyka, komputeryzacja oraz poszukiwanie nowych technologii dotyczących paliwa. Nowe rozwiązania na tych polach są w stanie dać szansę znacznego uniezależnienia pojazdów od wykorzystywania drogich paliw kopalnych. Natomiast wykorzystanie w szerszym zakresie automatyki w pracy samochodów, ale także nowoczesnych procesorów jest w stanie uniezależnić poruszanie się tych pojazdów od człowieka i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Pojazd po właścicielu nie wyglądał dobrze. Musiałem poprosić tego tapicera samochodowego o renowację całej tapicerki.